Usługi geodezyjne

 Firma „GEOMEX” powstała w 1991 r z przekształcenia wcześniej działającej Agencji Robót Geodezyjnych przy Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK S.A. W początkowych latach firma prowadziła głównie roboty geodezyjne na terenie byłego woj. kieleckiego, a od 1994 r rozpoczęła swoją działalność również na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, usługowego jak również dla klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji w pełnym zakresie tzn.

 • wykonywanie map dla celów projektowych, w tym mapy numeryczne,
 • wytyczenia granic działek,
 • geodezyjna obsługa budowy fundamentów w tym ścian szczelinowych,
 • geodezyjna obsługa budowy stanu surowego,
 • geodezyjna obsługa budowy fasad elewacji,
 • geodezyjna obsługa hal przemysłowych,
 • geodezyjne monitorowanie budynków /pomiary osiadań i przemieszczeń/
 • geodezyjne monitorowanie ścian szczelinowych za pomocą inklinometru
 • geodezyjne pomiary inwentaryzacji konstrukcji, elewacji i szybów windowych,
 • wszystkie inne specjalistyczne pomiary występujące w budownictwie,
 • geodezyjne pomiary powykonawcze obiektów z naniesieniem na mapę

Pomiar i obliczenia powierzchni lokali mieszkalnych, usługowych i biurowych przy zastosowaniu norm: PN-70/B-02365, PN-ISO 9836:1997 oraz ANSI/BOMA Z65.1:1996, ANSI/BOMA Z65.1:2010, Standardy GIF (DIN 277)

Copyright © 2012; Projekt: SzablonyStron.org - darmowe szablony stron www, uczelnie wyższe w polsce